Dostawa wyposażenia wideokonferencyjnego - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa wyposażenia wideokonferencyjnego

Data publikacji 09.09.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4488/20/262/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32232000-8, 48515000-1
Termin składania ofert: 30.10.2020 r. godz. 12:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 19.10.2020 r. godz. 12:00 na 30.10.2020 r. godz. 12:00!