Budowa nowej siedziby KPP w Mińsku Mazowieckim przy ul. Jana Łupińskiego 42

Data publikacji 11.09.2020    powyżej 5 350 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4789/20/290/IR
Wartość zamówienia: powyżej 5 350 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45000000–7, 45111000–0, 45210000–2, 45300000–0, 45310000–3, 45330000–9, 45400000–1, 32323500–8, 32333100–7, 32412100–5, 32421000–0, 32562000–0, 34971000–4, 45232300–5, 48329000–0
Termin składania ofert: 23.10.2020 r. godz. 13:30

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 14.10.2020 r. godz. 13:30 na 23.10.2020 r. godz. 13:30!