Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Dostawa jednego autobusu do przewozu min. 42 osób 12.12.2018 15.01.2019 r. godz. 12:00 WZP-7379/18/330/T
2 Dostawa druków resortowych 07.12.2018 17.12.2018 r. godz. 12:00 WZP-6856/18/311/Z
3 Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Wiązownie przy ul. Leśnej 06.12.2018 21.12.2018 godz. 12.00 WZP-7270/18/326/IR
4 Zaprojektowanie i wybudowanie siedziby Komisariatu Policji w Pomiechówku 30.11.2018 17.12.2018 r. godz. 13:00 WZP-7116/18/319/IR