Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń wideokonferencji w KSP 15.02.2019 5.03.2019 r. godz. 10:00 WZP-1073/19/621/IR
2 Zakup materiałów informatycznych do naprawy pogwarancyjnej komputerów i stanowisk dostępowych dla KSP 14.02.2019 22.02.2019 r. godz. 14:00 WZP-526/19/36/Ł
3 Wymiana urządzeń służących do organizacji kierowania ruchem osobowym i pojazdów w obiektach KSP 13.02.2019 28.02.2019 r. godz. 14:00 WZP-1045/19/60/IR
4 Usługi mycia zewnętrznego i odkurzania pojazdów służbowych w jednostkach Policji zlokalizowanych na terenie powiatu mińskiego 13.02.2019 21.02.2019 r. godz. 12:00 WZP-1036/19/59/T
5 Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku 11.02.2019 26.02.2019 r. godz. 13:00 WZP-987/19/58/IR
6 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg 04.02.2019 08.03.2019 r. godz.: 14:00 WZP-147/19/08/T
7 Remont dachów budynków KSP 01.02.2019 18.02.2019 r. godz. 14:00 WZP-700/19/45/IR
8 Sukcesywne dostawy opon letnich 22.01.2019 25.02.2019 godz.: 14:00 WZP-90/19/04/T Link