Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Dostawa materiałów kancelaryjnych - Postępowanie objęte umową ramową 12.04.2019 WZP-2288/19/111/Z
2 Dostawa bezustnikowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - Postępowanie objęte umową ramową 02.04.2019 WZP-1844/19/96/Z
3 Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń wideokonferencji w KSP 29.03.2019 16.04.2019 r. godz. 10:00 WZP-2091/19/105/IR
4 Wykonanie w systemie Zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego - Budowa Systemów Zabezpieczenia Technicznego CSU KSP w Starej Wsi 18.03.2019 15.04.2019 r. godz. 10:00 WZP-1765/19/93/IR
5 Remont i przebudowa wybranych pomieszczeń w KSP 18.03.2019 2.04.2019 r. godz. 13:00 WZP-1809/19/94/IR
6 Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń wideokonferencji w KSP 13.03.2019 28.03.2019 r. godz. 10:00 WZP-1713/19/90/IR
7 Dostawa urządzeń sanitarnych - Postępowanie objęte umową ramową 12.03.2019 WZP-1516/19/85/IR
8 Dostawa akcesoriów i osprzętu elektrycznego - Postępowanie objęte umową ramową 12.03.2019 WZP-1515/19/84/IR
9 Dostawa rur kanalizacyjnych z tworzyw - Postępowanie objęte umową ramową 12.03.2019 WZP-1514/19/83/IR
10 Dostawa zaworów - Postępowanie objęte umową ramową 12.03.2019 WZP-1513/19/82/IR

Wybierz Strony