Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Dostawa druków w postaci książek - postępowanie objęte umową ramową. 11.06.2018 WZP-2784/18/123/Z
2 Dostawa materiałów kancelaryjnych - postępowanie objęte umową ramową. 06.06.2018 WZP-2697/18/117/Z
3 Remont drogi dojazdowej do magazynów Wydziału Zaopatrzenia KSP. 05.06.2018 20.06.2018 godz 12:00 WZP-2868/18/128/IR
4 Malowanie ścian wewnętrznych z przygotowaniem powierzchni hali dużej Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 72 30.05.2018 14.06.2018 godz 13:00 WZP-2776/18/120/IR
5 Remont, przebudowa wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Stołecznej Policji „Pałac Mostowskich” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” . 25.05.2018 11.06.2018 godz.12:00 WZP-2708/18/118/IR
6 Dostosowanie budynku nr 10 Oddziału Prewencji Policji do przepisów p.poż. 22.05.2018 08.06.2018 r. godz: 12:00 WZP – 2652/ 18/116/IR
7 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi 21.05.2018 07.06.2018r. godzina 12:00 WZP-2610/18/108/IR
8 Dostawa materiałów i akcesoriów do sprzętu teleinformatycznego. 17.05.2018 WZP-2025/18/87/Ł
9 Przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi i punktem poboru wody do tankowania cystern oraz remontem budynku nr 12 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Puławskiej 44 w Piasecznie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 16.05.2018 5.06.2018 godz 11:00 WZP-2511/18/104/IR
10 Remont drogi dojazdowej do magazynów wydziału Zaopatrzenia KSP. 11.05.2018 28.05.2018 r. godz.:12:00 WZP-2450/18/102/IR

Wybierz Strony