Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Dostawa sprzętu sieciowego - switch. 12.10.2017 WZP - 3568/17/145/Ł
2 Umowa ramowa na dostawy materiałów sanitarnych. 15.09.2017 25.09.2017 godz. 12:00 WZP-3083/17/126/AG
3 Dostawa rękawic jednorazowych 15.09.2017 WZP-3248/17/128/Z
4 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie. 12.09.2017 02.10.2017 godz. 11:00 WZP- 3280/17/131/IR
5 Dostawy urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do monitoringu wizyjnego i CCTV (telewizja przemysłowa) 07.09.2017 20.09.2017 godz. 11:00 WZP-2956/17/121/Ł
6 Termomodernizacja wraz z przebudową i remontem budynków Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 72 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 01.09.2017 20.09.2017 godz.12:00 WZP-2885/17/115/IR
7 Remont instalacji gazów czystych w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie 2 w systemie zaprojektuj i wybuduj. 31.08.2017 15.09.2017 godz. 11:00 WZP-2962/17/123/IR
8 Dostawy akcesoriów i osprzętu elektrycznego. 23.08.2017 31.08.2017 godz. 11:30 WZP-3007/17/124/AG
9 Dostawa komputera przenośnego - postępowanie objęte umową ramową. 17.08.2017 WZP-2958/171/22/Ł
10 Dostaw sprzętu AGD- kuchenki mikrofalowej -postępowanie objęte umową ramową. 10.08.2017 WZP-2898/17/116/Z