Usługa Sprzątania - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Usługa Sprzątania

24.03.2017    powyżej 135.000 euro

Nr referencyjny: WZP-777/17/24/AG
Wartość zamówienia: powyżej 135.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 90911000-6, 90911200-8, 90911300-9, 90919100-3, 90918000-5, 90919200-4, 90611000-3, 90620000-9, 90630000-2, 98310000-9,
Termin składania ofert: 08.05.2017 godz. 11:00

Uwaga zmiana teminu składania ofert!

Uwaga zmiana SIWZ!

Uwaga nowy załącznik nr10