Zakończone

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek: Brother, Toshiba, Epson, Samsung.

Nr referencyjny: WZP-1116/17/38/Ł
Wartość zamówienia:
Wspólny słownik zamówień: 30125110-5
Termin składania ofert: 09.05.2017 godz. 11:00