Zakończone

Świadczenie usług serwisowych mierników prędkości i wideorejestratorów

28.04.2017    poniżej 135 000 EURO

Nr referencyjny: WZP-1349/17/49/Z
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 EURO
Wspólny słownik zamówień: 50411000-9
Termin składania ofert: 12.05.2017,godzina:11:00,