Świadczenie usług dzierżawy krajowych łączy analogowych - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Świadczenie usług dzierżawy krajowych łączy analogowych

30.05.2017    powyżej 135.000 EURO

Nr referencyjny: WZP – 1421/17/52/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 135.000 EURO
Wspólny słownik zamówień: 64210000-1
Termin składania ofert: 06.07.2017 r. godz. 11:00