Świadczenia usług dzierżawy krajowych łączy cyfrowych - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Świadczenia usług dzierżawy krajowych łączy cyfrowych

30.05.2017    powyżej 135.000 EURO

Nr referencyjny: WZP–1422/17/53/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 135.000 EURO
Wspólny słownik zamówień: 64210000-1
Termin składania ofert: 05.07.2017 r. godz. 11:00