Zakończone

Świadczenie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą telefonów komórkowych

02.06.2017    poniżej 135 000 EURO

Nr referencyjny: WZP – 1953/17/66/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 EURO
Wspólny słownik zamówień: 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8
Termin składania ofert: 12 czerwca 2017 r., o godzinie 11.00