Dostaw energii elektrycznej - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Dostaw energii elektrycznej

05.06.2017    powyżej 135.000 EURO

Nr referencyjny: WZP – 1514/17/57/AG
Wartość zamówienia: powyżej 135.000 EURO
Wspólny słownik zamówień: 09310000-5
Termin składania ofert: 12.07.2017 godzina 11:00