Przegląd i ekspertyza masztów antenowych - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Przegląd i ekspertyza masztów antenowych

24.06.2017    poniżej 135 000 euro

Nr referencyjny: WZP-1895/17/64/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50000000-5
Termin składania ofert: 10.07.2017 godz. 11:30