Usługa sprzątania. - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Usługa sprzątania.

Data publikacji 04.04.2018    Powyżej 144000 euro

Nr referencyjny: WZP –1562/18/60/AG
Wartość zamówienia: Powyżej 144000 euro
Wspólny słownik zamówień: 90910000-9, 90911200-8 , 90911300-9, 90919100-3, 90918000-5, 90919200-4, 90611000-3, 98310000-9, 90630000-2, 98310000-9
Termin składania ofert: 10.05.2018 godz. 11:00