Zakończone

Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg.

Data publikacji 04.04.2018    Powyżej 144000 euro

Nr referencyjny: WZP-1619/18/65/T
Wartość zamówienia: Powyżej 144000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50112100-4
Termin składania ofert: 24.05.2018 godz 11:00

Uwaga zmiana terminu składania ofert! 24.05.2018 godz 11:00