Dostawy siedzisk . - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Dostawy siedzisk .

Data publikacji 10.04.2018    poniżej 144 000 EURO

Nr referencyjny: WZP-1658/18/73/Z
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 EURO
Wspólny słownik zamówień: 39111100-4, 39112000-0
Termin składania ofert: 18.04.2018 godz 11:00