Zakończone

Dostosowanie budynków nr 9 i 10 Oddziału Prewencji Policji do przepisów p.poż.

Data publikacji 27.04.2018    poniżej 5 548 000 euro

Nr referencyjny: WZP-2032/18/98/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45200000-7; 45300000-0; 45216111-5; 5111300-1; 45111200-0; 45111100-9; 45000000-7; 45200000-9; 45110000-1; 45261200-6; 45440000-3; 45431000-7; 45410000-4; 45420000-7
Termin składania ofert: 21.05.2018 godz. 12:00

Uwaga zmiana terminu składania ofet!