Zakończone

Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysów inwestorskich dla zadań budowy nowych siedzib Posterunków Policji w Prażmowie i Lesznie.

Data publikacji 27.04.2018    poniżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP - 2175/18/96/IR
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71220000-6, 71320000-7
Termin składania ofert: 15.05.2018 godz. 13:00