Zakończone

Świadczenie usług obsługi serwisowej urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Data publikacji 07.05.2018    Poniżej 144000 euro

Nr referencyjny: WZP-1928/18/84/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 144000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50411000-9
Termin składania ofert: 15.05.2018 godz. 11:00