Zakończone

Remont dachu budynku KRP Warszawa III wraz z remontem instalacji odgromowej

Data publikacji 28.05.2018    poniżej 5 548 000,00 euro

Nr referencyjny: WZP-2729/18/119/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000,00 euro
Wspólny słownik zamówień: 45200000-7, 45300000-0
Termin składania ofert: 14.06.2018 godz 12:00

Uwaga! Nowy załącznik do SIWZ - formularz oferty