Zakończone

Malowanie ścian wewnętrznych z przygotowaniem powierzchni hali dużej Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 72

Data publikacji 30.05.2018    poniżej 5 548 000,00 euro

Nr referencyjny: WZP-2776/18/120/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000,00 euro
Wspólny słownik zamówień: 45453000-7; 45442100-8
Termin składania ofert: 14.06.2018 godz 13:00

Uwaga zmiana Wzoru - Załącznika nr 1 do SIWZ