Dostawa odczynników i materiałów do badań genetycznych. - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Dostawa odczynników i materiałów do badań genetycznych.

Data publikacji 01.06.2018    Poniżej 144000 euro

Nr referencyjny: WZP-2782/18/121/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 144000 euro
Wspólny słownik zamówień: 333696500-0, 38437000-7
Termin składania ofert: 11.06.2018 godz 11:00

Uwaga! Zmienione załączniki 1A-1C (Oferta Wykonawcy)