Zakończone

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Mrozach wraz z rozbiórką istniejącej zabudowy.

Data publikacji 04.06.2018    poniżej 5 548 000,00 euro

Nr referencyjny: WZP-2838/18/126/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000,00 euro
Wspólny słownik zamówień: 45 000000-7, 52161110-5; 45200000-9; 45100000-8; 45110000-1; 45210000-2; 45300000-0; 45330000-9; 45331000-6; 45333000-0; 45314000-1;45310000-3
Termin składania ofert: 03.07.2018 godz 11:00

Uwaga! Zmodyfikowane załączniki do edycji - Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

Uwaga! Zmieniony termin składania i otwarcia ofert :

składanie ofert - 28.06.2018r godz.  11:00

otwarcie ofert - 28.06.2018r godz. 12:00

Uwaga ponowna! zmiana terminu składania ofert:

składanie ofert - 03.07.2018  godz. 11:00

otwarcie ofert - 03.07.2018 godz. 12:00

Uwaga zmieniony załącznik nr1 do SIWZ