Zakończone

Remont drogi dojazdowej do magazynów Wydziału Zaopatrzenia KSP.

Data publikacji 05.06.2018    poniżej 5 548 000,00 euro

Nr referencyjny: WZP-2868/18/128/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000,00 euro
Wspólny słownik zamówień: 45233120-6, 45230000-8, 45231000-5, 45231300-8, 45111200-0, 71320000-7
Termin składania ofert: 20.06.2018 godz 12:00