Zakończone

Remont w budynku Komisariatu Rejonowego policji IV przy ul. Żytniej36 w Warszawie

Data publikacji 08.06.2018    poniżej 5 548 000 euro

Nr referencyjny: WZP-2928/18/130/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45261210-9, 45111300-1, 45453000-7, 45111220-6, 45310000-3,45312310-3,71320000-7
Termin składania ofert: 26.06.2018 godz 10:00