Zakończone

Zaprojetowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 polożonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi.

Data publikacji 08.06.2018    poniżej 5 548 000 euro

Nr referencyjny: WZP-2969/18/134/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71320000-7, 45000000-7, 45210000-2, 45300000-0, 453100-3, 45331000-6, 45331210-1, 45231112-3
Termin składania ofert: 25.06.2018 godz 11:00