Dostawa zestawów teleinformatycznych - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Dostawa zestawów teleinformatycznych

Data publikacji 31.10.2018    poniżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-6159/18/287/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30213000-5
Termin składania ofert: 8.11.2018 r. godz. 10:00