Zakończone

Wymiana urządzeń służących do organizacji kierowania ruchem osobowym i pojazdów w obiektach KSP

Data publikacji 13.02.2019    poniżej 5 548 000 euro

Nr referencyjny: WZP-1045/19/60/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45111200-0; 45310000-3; 45350000-5
Termin składania ofert: 28.02.2019 r. godz. 14:00