Dostawa i uruchomienie stacji bazowych DMR - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Dostawa i uruchomienie stacji bazowych DMR

Data publikacji 27.01.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-200/20/15/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32233000-5
Termin składania ofert: 27.02.2020 r. godz. 13:30