Zakończone

Dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych pojazdów oznakowanych z napędem elektrycznym

Data publikacji 30.04.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-2183/20/127/T
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34114200-1
Termin składania ofert: 03.06.2020 r. godz. 10:00