Dostawa 2 Mobilnych Centrów Nadzoru Ruchu Drogowego - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Dostawa 2 Mobilnych Centrów Nadzoru Ruchu Drogowego

Data publikacji 07.05.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-2554/20/135/T
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34114200-1; 50112100-4
Termin składania ofert: 10.06.2020 r. godz. 14:00