Zakończone

Remont punktów radiowych i pomieszczeń łączności KSP przy ul. Króla Maciusia, Kłopotowskiego i Świętokrzyskiej w Warszawie

Data publikacji 11.05.2020    poniżej 5 350 000 euro
Nr referencyjny: WZP-2674/20/144/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 350 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45400000-1; 45330000-9; 454310000-3; 45311200-2; 51311000-5; 71200000-0
Termin składania ofert: 26.05.2020 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania