Zakończone

Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana oświetlenia zewnętrznego na terenie OPP KSP w Piasecznie

Data publikacji 15.05.2020    poniżej 5 350 000 euro
Nr referencyjny: WZP-2837/20/148/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 350 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71323100-9; 45310000-0
Termin składania ofert: 04.06.2020 r. godz. 10:00

Uwaga: Wyznaczono termin wizji lokalnej na 26.05.2020 r. godz. 13:00!

Uwaga: Wyznaczony termin wizji lokalnej został odwołany!!!

Uwaga: Wyznaczono termin wizji lokalnej na 29.05.2020 r. godz. 13:00!

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 04.06.2020 r. godz: 10:00!

Pliki do pobrania