Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
11 Dostawa energii elektrycznej do obiektów położonych w Warszawie 11.07.2017 06.07.2017r. WZP-2557/17/97/AG
12 Dostawa kabli telekomunikacyjnych oraz materiałów do ich naprawy 07.07.2017 19.07.2017 godz: 12:00 WZP-2176/17/73/Ł
13 Dostawa materiałów elektrycznych 05.07.2017 13.07.2017 r. do godziny 11:00 WZP – 2305/17/83/AG
14 Dostawa druków w postaci książek w oparciu o umowę ramową. 04.07.2017 WZP-2444/17/92/Z
15 Dostawa tonerów i bębnów do kserokopiarek w ramach umowy ramowej. 04.07.2017 WZP-2355/17/86/Z
16 Dostawa sprzętu AGD w ramach umowy ramowej 30.06.2017 WZP-2271/17/79/Z
17 Dostawa drobnego sprzętu biurowego w ramach umowy ramowej. 30.06.2017 27.06.2017 r. WZP-2274/17/82/Z
18 Przegląd i ekspertyza masztów antenowych 24.06.2017 10.07.2017 godzina 11:30 WZP-1895/17/64/Ł
19 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę sprzętu AGD 23.06.2017 WZP-2272/17/80/Z
20 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę sprzętu AGD 23.06.2017 WZP-2273/17/81/Z