Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
11 Dostawa nowego sprzętu sieciowego - switch - postępowanie objete umową ramową. 14.08.2018 WZP-3932/18/183/Ł
12 Dostawy ustników do dowodowych mierników zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 13.08.2018 21.08.2018 godz. 11:00 WZP-4040/18/186/Z
13 Dostawa rękawic skórzanych zimowych w ramach umowy ramowej 10.08.2018 WZP-3931/18/182/Z
14 Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Policyjnej Izby Dziecka, ul. Wiśniowa 44 w Warszawie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 09.08.2018 24.08.2018 godz. 12:00 WZP-4229/18/194/IR
15 Wymiana stolarki okiennej z robotami towarzyszącymi w budynku Komisariatu Policji Warszawa Białołęka przy ul. Myśliborskiej 65 09.08.2018 24.08.2018 godz. 12:00 WZP-4212/18/193/IR
16 Zaprojektowanie i wykonanie nowego ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych działki nr 9 przy ul. Marsa 84 w Warszawie wraz z rozbiórką istniekącego ogrodzenia. 08.08.2018 23.08.2018 godz. 11:00 WZP-4121/18/189/IR
17 Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budowlano - wykonawczej i kosztorysów inwestorskich dla zadania budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku 07.08.2018 Termin składania ofert upływa w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:30 WZP- 4115/18/188/IR
18 Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli z rozbiórką istniejącej zabudowy 07.08.2018 28.08.2018 godz. 10:00 WZP-4296/18/196/IR
19 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego marki Ricoh w ramach umowy ramowej. 07.08.2018 WZP-3889/18/180/Ł
20 DOSTAWA CIĘŻKICH MOTOCYKLI OZNAKOWANYCH 07.08.2018 13.09.2018 r. godz.: 11:00 WZP – 4058/18/187/T

Wybierz Strony