Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
21 Szafy metalowe na dokumenty 21.06.2017 29.06.2017 godzina 13:00 WZP-1902/17/65/Z
22 Dostawa druków w postaci luzów i teczek 20.06.2017 19.06.2017 r. godzi.12:00 WZP-2191/17/74/Z
23 Dostawa tonerów i bębnów do kopiarek w ramach umowy ramowej. 12.06.2017 WZP-1973/17/68/Z
24 Dostawa rękawic skórzanych letnich - postępowanie objęte umową ramową. 06.06.2017 WZP - 1961/17/67/Z
25 Dostaw energii elektrycznej 05.06.2017 12.07.2017 godzina 11:00 WZP – 1514/17/57/AG
26 Świadczenie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą telefonów komórkowych 02.06.2017 12 czerwca 2017 r., o godzinie 11.00 WZP – 1953/17/66/Ł
27 Rozbudowa i nadbudowa siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3c w Warszawie. 01.06.2017 26.06.2017r. godz. 12:00 WZP- 2130/17/71/IR
28 Świadczenia usług dzierżawy krajowych łączy cyfrowych 30.05.2017 05.07.2017 r. godz. 11:00 WZP–1422/17/53/Ł
29 Świadczenie usług dzierżawy krajowych łączy analogowych 30.05.2017 06.07.2017 r. godz. 11:00 WZP – 1421/17/52/Ł
30 Dostawa sznurów galowych - postępowanie objęta umową ramową. 23.05.2017 WZP-1838/17/63/Z