Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
21 Dostawa futerałów na : broń, kajdanki, RMG w ramach umowy ramowej. 21.03.2017 WZP-1153/17/42/Z
22 Dostawa materiałów kancelaryjnych 21.03.2017 WZP-1090/17/36/Z
23 Dostawy materiałów i akcesoriów do sprzętu teleinformatycznego, postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę. 17.03.2017 WZP-791/17/26/Ł
24 Dostawy artykułów gospodarczych w ramach umowy ramowej. 15.03.2017 WZP-1012/17/35/AG
25 Dostawa druków w postaci książek w oparciu o umowę ramową. 14.03.2017 WZP-990/17/34/Z
26 Dostawa podzespołów do monitoringu wizyjnego i cctv 10.03.2017 09.03.2017 godz. 11:00 WZP-910/17/33/Ł
27 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do faxów marki Panasonic dla KSP 10.03.2017 WZP-870/17/30/Ł
28 Sukcesywne dostawy papieru ksero. 10.03.2017 20.03.2017 godz 13:30 WZP-868/17/29/Z
29 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI I NAPRAW KSEROKOPIAREK 08.03.2017 16.03.2017 godz. 12:00 WZP-715/17/23/Z
30 Dostawa środków czystości. 07.03.2017 WZP-837/17/28/AG