Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
21 Dostawa rękawic jednorazowych w ramach umowy ramowej 19.07.2017 WZP-2646/17/99/Z
22 Dostawy druków w postaci książek 11.07.2017 WZP-2444/17/92/Z
23 Dostawa energii elektrycznej do obiektów położonych w Warszawie 11.07.2017 06.07.2017 WZP-2557/17/97/AG
24 Dostawa kabli telekomunikacyjnych oraz materiałów do ich naprawy 07.07.2017 19.07.2017 godz: 12:00 WZP-2176/17/73/Ł
25 Dostawy materiałów budowlanych 07.07.2017 20.07.2017 godz. 11:30 WZP-2442/17/91/AG
26 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla 2 budynków biurowo-koszarowych w zakresie niezbędnym do dostosowania tych budynków do przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowychw 07.07.2017 16.08.2017 godz. 12:00 WZP-2201/17/75/IR
27 Przebudowa budynku dydaktyczno-koszarowego nr 5 i budynku koszarowego nr 11 położonych na terenie Oddziału Prewencji Policji W Warszawie 07.07.2017 24.07.2017 godz. 11:00 WZP-2102/17/69/IR
28 Dostawa materiałów elektrycznych 05.07.2017 13.07.2017 godz. 11:00 WZP – 2305/17/83/AG
29 Dostawa druków w postaci książek w oparciu o umowę ramową. 04.07.2017 WZP-2444/17/92/Z
30 Dostawa tonerów i bębnów do kserokopiarek w ramach umowy ramowej. 04.07.2017 WZP-2355/17/86/Z