Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
31 Dostawa sprzętu AGD w ramach umowy ramowej 30.06.2017 WZP-2271/17/79/Z
32 Dostawa drobnego sprzętu biurowego w ramach umowy ramowej. 30.06.2017 27.06.2017 WZP-2274/17/82/Z
33 Dostawa 236 szt. policyjnych pojazdów oznakowanych 30.06.2017 09.08.2017 godz. 12:00 WZP-2335/17/85/T
34 Świadczenia usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg 28.06.2017 07.08.2017 godz. 11:00 WZP-2307/17/84/T
35 Przegląd i ekspertyza masztów antenowych 24.06.2017 10.07.2017 godz. 11:30 WZP-1895/17/64/Ł
36 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę sprzętu AGD 23.06.2017 WZP-2272/17/80/Z
37 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę sprzętu AGD 23.06.2017 WZP-2273/17/81/Z
38 Szafy metalowe na dokumenty 21.06.2017 29.06.2017 godz. 13:00 WZP-1902/17/65/Z
39 Dostawa druków w postaci luzów i teczek 20.06.2017 19.06.2017 godzi.12:00 WZP-2191/17/74/Z
40 Dostawa tonerów i bębnów do kopiarek w ramach umowy ramowej. 12.06.2017 WZP-1973/17/68/Z