Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
31 Dostawa czterech pojazdów w policyjnej wersji nieoznakowanej przystosowanych do przewozu dwóch psów służbowych. 26.10.2017 03.11.2017 godz. 13:00 WZP-3632/17/152/T
32 Dostawa autobusu do przewozu min. 18 osób. 26.10.2017 07.11.2017 godz. 12:00 WZP-3751/17/161/T
33 Dastawa sprzętu sieciowego - switch - postępowanie objęte umową ramową. 25.10.2017 WZP-3708/17/159/Ł
34 Dostawy druków w postaci książek 20.10.2017 19.06.2017 godzi.12:00 WZP-3700/17/157/Z
35 Dostawa druków w postaci luzów i teczek 20.10.2017 20.09.2017 godz.12:00 WZP-3701/17/158/Z
36 Dostawa komputerów przenośnych 19.10.2017 19.10.2017 godz. 11:00 WZP-3646/17/153/Ł
37 Dostawa samochodu Pomocy drogowej 19.10.2017 30.10.2017 r. godz: 11:00 WZP-3631/17/151/T
38 Dostawa materiałów kancelaryjnych - postępowanie objęte umową ramową. 17.10.2017 WZP-3699/17/156/Z
39 Dostawy urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do monitoringu wizyjnego i CCTV (telewizja przemysłowa) 16.10.2017 25.10.2017 godz. 11:00 WZP-3550/17/143/Ł
40 Dostawa sprzętu sieciowego - switch. 12.10.2017 WZP - 3568/17/145/Ł