Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
41 Przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi i punktem poboru wody do tankowania cystern oraz remontem budynku nr 12 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Puławskiej 44 w Piasecznie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 16.05.2018 5.06.2018 godz 11:00 WZP-2511/18/104/IR
42 Remont drogi dojazdowej do magazynów wydziału Zaopatrzenia KSP. 11.05.2018 28.05.2018 r. godz.:12:00 WZP-2450/18/102/IR
43 Dostawa czapek gabardynowych - postępowanie objęte umową ramową. 08.05.2018 WZP-2195/18/98/Z
44 Świadczenie usług obsługi serwisowej urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. 07.05.2018 15.05.2018 godz. 11:00 WZP-1928/18/84/Z
45 Dostawa szaf metalowych BHP postępowanie w ramach umowy ramowej. 07.05.2018 WZP-2160/18/95/Z
46 Remont pomieszczenia węzła cieplnego wraz z jego wymianą i przygotowanie nowego pomieszczenia dla węzła cieplnego w budynku Policyjnej Izby Dziecka przy ul. Wiśniowej 44 w Warszawie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 30.04.2018 15.05.2018 godz. 12:00 WZP-2186/18/97/IR
47 Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysów inwestorskich dla zadań budowy nowych siedzib Posterunków Policji w Prażmowie i Lesznie. 27.04.2018 15.05.2018 godz. 13:00 WZP - 2175/18/96/IR
48 Dostosowanie budynków nr 9 i 10 Oddziału Prewencji Policji do przepisów p.poż. 27.04.2018 21.05.2018 godz. 12:00 WZP-2032/18/98/IR
49 Remont w budynku Komisariatu Rejonowego Policji IV przy ul. Żytniej 36 w Warszawie. 26.04.2018 11.05.2018 godz. 12:00 WZP-2125/18/90/IR
50 Przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi w systemie „zaprojektuj i wybuduj". 18.04.2018 10.05.2018 godz. 12:00 WZP-1873/18/81/IR

Wybierz Strony