Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
41 Dostawa rękawic skórzanych letnich - postępowanie objęte umową ramową. 06.06.2017 WZP - 1961/17/67/Z
42 Dostaw energii elektrycznej 05.06.2017 12.07.2017 godz. 11:00 WZP – 1514/17/57/AG
43 Świadczenie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą telefonów komórkowych 02.06.2017 12.06.2017 godz. 11.00 WZP – 1953/17/66/Ł
44 Rozbudowa i nadbudowa siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3c w Warszawie. 01.06.2017 26.06.2017 godz. 12:00 WZP- 2130/17/71/IR
45 Świadczenia usług dzierżawy krajowych łączy cyfrowych 30.05.2017 05.07.2017 godz. 11:00 WZP–1422/17/53/Ł
46 Świadczenie usług dzierżawy krajowych łączy analogowych 30.05.2017 06.07.2017 godz. 11:00 WZP – 1421/17/52/Ł
47 Świadczenie usług dzierżawy krajowych łączy sieci WAN. 24.05.2017 14.07.2017 godz. 11:00 WZP-1420/17/51/Ł
48 Dostawa sznurów galowych - postępowanie objęta umową ramową. 23.05.2017 WZP-1838/17/63/Z
49 Dostawa bloczków samokopiujących - postępowanie objęte umową ramową. 22.05.2017 WZP-1837/17/62/Z
50 Dostawa kabli miedzianych z materiałami eksploatacyjno -naprawczymi - postępowanie objęte umową ramową. 17.05.2017 WZP-1738/17/61/Ł