Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
41 Dostawa podzespołów do monitoringu wizyjnego i cctv. 10.04.2017 WZP-1279/17/46/Ł
42 Umundurowanie dla motocyklistów 07.04.2017 18.04.2017, godzina: 11:00, WZP-1113/17/37/Z
43 Sukcesywne dostawy materiałów kancelaryjnych. 06.04.2017 14.04.2017 godz.: 12:00 WZP-1180/17/44/Z
44 Dostawa kserokopiarek 05.04.2017 WZP-1347/17/47/Z
45 Dostawa rękawic jednorazowych, postępowanie objęte umową ramową. 03.04.2017 WZP-1385/17/50/Z
46 Dostawa druków luzów i teczek , postępowanie objęte umową ramową. 03.04.2017 WZP-1230/17/45/Z
47 Dostawa narzędzi do sprzątania i pielęgnacji terenu - postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową. 29.03.2017 WZP-1179/17/43/AG
48 Pakiety Kryminalistyczne 29.03.2017 7.04.2017 godz.: 12:00 WZP-892/17/32/Z
49 Dostawy akumulatorów do radiotelefonów w oparciu o umowę ramową. 24.03.2017 WZP-1146/17/40Ł
50 Dostawy akumulatorów do radiotelefonów prowadzone w oparciu o umowę ramową. 24.03.2017 WZP-1147/17/41/Ł