Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
51 Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę ubrań żeglarskich dwuczęściowych. 25.01.2017 25.01.2017r. godz. 12:00 WZP 219/17/07/Z
52 Dostawy druków resortowych 23.01.2017 31.01.2017r. godz. 12.00 WZP-94/17/03/Z
53 Dostawa kamizelek ostrzegawczych z napisem Policja 11.01.2017 WZp-5357/16/276/Z
54 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot jest objęty umową ramową : Dostawy artykułów gospodarczych. 04.01.2017 WZP-5333/16/275/AG
55 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg 02.01.2017 9.02.2017 godz. 12:00 WZP-5241/16/271/T
56 Dostawy materiałów elektrycznych – artykułów oświetleniowych 30.12.2016 11.01.2017 godz. 11:00 WZP-5074/16/261/AG
57 Dostawa materiałów i odczynników do badań genetycznych 30.12.2016 23.01.2017 godz. 13:30 WZP-5195/16/268/Z
58 Dostawa foteli obrotowych 30.12.2016 16.01.2017r godz.:11:00 WZP-5358/16/277/Z
59 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg 29.12.2016 8.02.2017 godz. 11:00 WZP-5243/16/273/T
60 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg 29.12.2016 7.02.2017 godz. 11:00 WZP-5242/16/272/T