Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
61 Dostawa drukarek TYP D - postępowanie w ramach umowy ramowej. 15.12.2017 WZP-5147/17/241/Ł
62 Dostawa drukarek TYP A - postępowanie w ramach umowy ramowej. 15.12.2017 WZP-5149/17/243/Ł
63 Dostawa energii elektrycznej. 14.12.2017 22.12.2017 godz. 10:00 WZP-4761/17/236/AG
64 Dostawa drukarek TYP B - postępowanie w ramach umowy ramowej. 14.12.2017 WZP-5148/17/242/Ł
65 Dostawa drukarek TYP E- postępowanie w ramach umowy ramowej. 13.12.2017 WZP- 5166/17/244/Ł
66 Umowa ramowa na dostawy odzieży i obuwia roboczego. 12.12.2017 02.01.2018 godz 12:00 WZP-3773/17/162/Z
67 Dostawy akumulatorów. 08.12.2017 21.12.2017 godz. 11:00 WZP-4260/17/223/T
68 Dostawy części do łodzi wyposażonych w silniki dwu i czterosuwowe. 07.12.2017 15.12.2017 godz. 12:00 WZP-3782/17/165/T
69 Dostawa druków w postaci książek - postępowanie objęte umową ramową. 07.12.2017 WZP-4530/17/230/Z
70 Termomodernizacja wraz z przebudową i remontem budynku warsztatowo-biurowego Komendy Stołecznej Policji położonego w Warszawie przy ul. Karolkowej 46 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 07.12.2017 22.12.2017 godz. 12:00 WZP-4040/17/210/IR