Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
61 Sukcesywne dostawy materiałów kancelaryjnych. 06.04.2017 14.04.2017 godz. 12:00 WZP-1180/17/44/Z
62 Dostawa kserokopiarek 05.04.2017 WZP-1347/17/47/Z
63 Dostawa rękawic jednorazowych, postępowanie objęte umową ramową. 03.04.2017 WZP-1385/17/50/Z
64 Dostawa druków luzów i teczek , postępowanie objęte umową ramową. 03.04.2017 WZP-1230/17/45/Z
65 Dostawa narzędzi do sprzątania i pielęgnacji terenu - postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową. 29.03.2017 WZP-1179/17/43/AG
66 Pakiety Kryminalistyczne 29.03.2017 7.04.2017 godz. 12:00 WZP-892/17/32/Z
67 Dostawy akumulatorów do radiotelefonów w oparciu o umowę ramową. 24.03.2017 WZP-1146/17/40Ł
68 Dostawy akumulatorów do radiotelefonów prowadzone w oparciu o umowę ramową. 24.03.2017 WZP-1147/17/41/Ł
69 Usługa Sprzątania 24.03.2017 08.05.2017 godz. 11:00 WZP-777/17/24/AG
70 Dostawa futerałów na : broń, kajdanki, RMG w ramach umowy ramowej. 21.03.2017 WZP-1153/17/42/Z