Dostawa aparatów fotograficznych cyfrowych i kamer cyfrowych - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Dostawa aparatów fotograficznych cyfrowych i kamer cyfrowych

Nr referencyjny: WZP-2488/16/123/Z
Wartość zamówienia:
Wspólny słownik zamówień: 38651000-3 32333200-8
Termin składania ofert: 13.06.2016 godz. 12:00