Zakończone

Modernizacja systemu monitoringu w pojazdach specjalistycznych MCM

Nr referencyjny: WZP-1479/16/87/Ł
Wartość zamówienia:
Wspólny słownik zamówień: 38651600-9, 48000000-8, 32420000-3
Termin składania ofert: 04.05.2016 godz. 11:30