Zakończone

Dostawa stanowisk oglądowych monitoringu wizyjnego dla obiektów KSP

Nr referencyjny: WZP- 2468/16/122/Ł
Wartość zamówienia:
Wspólny słownik zamówień: 35120000-1
Termin składania ofert: 16.06.2016 godz. 11:30