W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV 28.03.2018 9.04.2018 godz: 11:00 WZP-1566/18/61/F
2 Świadczenie usługi zkwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji zadanie nr 10. 27.04.2018 WZP-2135/18/93/Z
3 Świadczenie usługi zkwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji zadanie nr 12. 27.04.2018 WZP-2136/18/93/Z
4 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji 13.06.2018 22.06.2018 godz 11:30 WZP-2984/18/136/F
5 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policją w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji 28.06.2018 03.07.2018 godz 11:00 WZP-3263/18/151/F
6 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji 09.07.2018 12.07.2018 godz 11:00 WZP-3453/18/161/F
7 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji. 23.07.2018 30.07.2018 godz. 11:00 WAP-3209/18/145/F