W trakcie oceny

Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV

Data publikacji 28.03.2018    poniżej 750 000 euro

Nr referencyjny: WZP-1566/18/61/F
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 85120000-6
Termin składania ofert: 9.04.2018 godz: 11:00