W trakcie oceny

Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji

Data publikacji 13.06.2018    poniżej 750 000 euro

Nr referencyjny: WZP-2984/18/136/F
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 85120000-6
Termin składania ofert: 22.06.2018 godz 11:30

Uwaga zmiana terminu składania ofert 22.06.2018 godz 11:30