Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji, zadanie nr 1 - postępowanie objęte umową ramową.

Nr referencyjny: WZP-5063/17/239/Z
Wartość zamówienia:
Wspólny słownik zamówień:
Termin składania ofert:

Załączniki do strony