Zakończone

Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy w policji

28.03.2017    powyżej 750 000 Euro

Nr referencyjny: WZP-66/17/01/Z
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 55.27.00.00-3
Termin składania ofert: 05.04.2017 godz.: 11:00

Uwaga poprawione załączniki do SIWZ