Usługa przygotowania i dostarczania posiłków. - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Usługa przygotowania i dostarczania posiłków.

Nr referencyjny: WZP-1348/17/48/Z
Wartość zamówienia:
Wspólny słownik zamówień: 55520000
Termin składania ofert: 22.05.2017 godzina 12:00