Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej. - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej.

Data publikacji 07.05.2018    poniżej 750 000 euro

Nr referencyjny: WZP-2289/18/101/F
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 79100000-5, 79110000-8
Termin składania ofert: 14.05.2018 godz 12:00