Zakończone

Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji

Data publikacji 17.05.2018    poniżej 750 000 euro

Nr referencyjny: WZP-2278/18/100/F
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 85120000-6
Termin składania ofert: 30.05.2018 godz. 11:00