Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
11 Zakwaterowanie i wyżywienie 110 funkcjonariuszy sił wsparcia z kraju w ramach umowy ramowej. 07.06.2017 WZP-2212/17/76/Z
12 Zakwaterowanie i wyżywienie 110 funkcjonariuszy sił wsparcia z kraju(zadanie 3) w ramach umowy ramowej. 06.07.2017 WZP-2519/17/94/Z
13 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji(zadanie nr 4) - postępowanie objęte umową ramową. 06.07.2017 WZP-2520/17/95/Z
14 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji(zadanie nr 6) - postępowanie objęte umową ramową. 06.07.2017 WZP-2518/17/93/Z
15 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji-postępowanie objęte umową ramową. 06.07.2017 WZP-2521/17/96/Z
16 Świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki weterynaryjnej dla psów służbowych. 25.08.2017 04.09.2017 godz. 12:00 WZP-2929/17/119/Z
17 Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - zadanie nr 3 08.09.2017 WZP-3266/17/129/Z
18 Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - zadanie nr 6 09.10.2017 WZP-3605/17/149/Z
19 Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - zadanie nr 7 09.10.2017 WZP-3604/17/148/Z
20 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję na terenie działania Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie 20.10.2017 27.10.2017 godz. 12.00 WZP-3543/17/141/F

Wybierz Strony